.اواخر بهمن و تا پایان اسفند ۹۴، چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با نمونه‌ گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی انجام شد.  

طبق این آمارها، در حال حاضر ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور ۳۹ درصد اعلام شده و خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت ۴۴ درصد هستند.

لازم به ذکر است که این طرح با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات در کشور براساس ۱۶ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) اجرایی شد که در آن، سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه مرکز آمار ایران، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت هایی مانند اینترنت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تدوین شده توسط سازمان ملل متحد را در میان خانوار ایرانی ارزیابی کردند.

برآوردهای این آمارگیری نشان می دهد که تا پایان سال جاری نفوذ اینترنت در ایران به ۵۰ درصد می رسد و دسترسی خانوارها به اینترنت تا پایان سال جاری از ۵۰ درصد فراتر خواهد رفت .

در عین حال و طبق اهداف اتحادیه جهانی مخابرات برای سال ۲۰۲۰، کشور ما در کنار کشورهای در حال توسعه باید تا سال ۲۰۲۰ دسترسی ۵۰۰ درصد خانوار را به اینترنت فراهم کند و ۵۰ درصد افراد نیز بتوانند از اینترنت استفاده کنند که به نظر می رسد رسیدن به این هدف تا پایان سال ۹۵ محقق می شود.تاریخ: دوشنبه 28 تیر 1395 | 01:50 | نویسنده: ابی | نظرات (0)

  • paper | ثامن باکس | دانشگاه فسا